Redactarea lucrarilor

Detalii asupra prezentării:

 • Autor(i): Prenume Nume
 • Instituție:
 • e-mail:
 • Titlu:
 • Abstract (limba română şi limba engleză): (max. 300 cuvinte)
 • Cuvinte cheie: (3-5 cuvinte)
 • Timp de prezentare a lucrării (Pecha Kucha): cca. 7 minute.
   

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii:

 • Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat)
 • 1 rând liber
 • Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)
 • Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)
 • Adresă e-mail: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)
 • 2 rânduri libere
 • Abstract (în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, Times New Roman, 11 pt, italic)
 • Cuvinte cheie: 2-3 descriptori
 • 1 rând liber
 • Textul lucrării: cu figuri, tabele, note de subsol şi bibliografie: Times New Roman, 12 pt, justfied, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc.

La fiecare secțiune profesională vor fi prezentate maximum  3 – 5 lucrări.

Lucrările integrale vor fi trimise până la data de 20 august 2019 preşedinţilor de secţiuni şi secretarului general al ABR, dna Petruţa Voicu. Selecția lucrărilor va fi, într-o primă etapă, responsabilitatea președinților de secțiuni, iar într-o altă etapă vor trece prin exigenţele comitetelor ştinţifice ale revistelor de specialitate în care vor fi publicate.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top