În vederea bunei desfășurări a modalității de depunere și analiză a dosarelor membrilor ABR se desemnează Comisia de analiză a dosarelor, pentru fiecare Diviziune de bibliotecă, în scopul acordării Premiilor ABR, astfel:

  • Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Naţionale - președinte comisie - Bogdan Juganaru, membri - Mihaela Vazzola şi Mihaela Dragu;
  • Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Publice președinte comisie - Dorina Bălan, membri - Corina Apostoleanu și Catrina Căluian;
  • Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate – președinte comisie - Agneta Lovasz, membri - Cristina Ungur şi Ivona Olariu;
  • Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Școlare - președinte comisie - Daniela Argatu, membri - Nicoleta Butuza şi Laura Rudeanu;
  • Premiul „Dan Simonescu” - unui student la specialitatea Ştiinţa Informării şi Documentării – președinte comisie - profesor universitar Mircea Regneală, membri - Olimpia Curta şi Maria Miclea.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top