Art. 1. Premiile de excelenţă vor fi acordate câte unui bibliotecar merituos, membru ABR, care îşi desfăşoara activitatea într-o bibliotecă universitară, bibliotecă centrală universitară, bibliotecă şcolară sau bibliotecă publică.

Art. 2. Premiile nu vor fi acordate vreunui membru activ al Consiliului Director al ABR.

Art. 3. Premiile nu se vor acorda, sub niciun motiv, ex-aequo.

Art. 4. În cazul în care nu-şi va depune candidatura niciun bibliotecar, Consiliul director al ABR va putea decide in deplina libertate modul în care va desemna persoanele care vor primi premiile de execelenţă.

Art.5. Criteriile de acordare a premiilor vor viza competenţele biblioteconomice şi tehnologice ale candidatului, proiectele în care a fost implicat, responsabilităţile asumate şi rezultatele obţinute cel puţin în ultimii trei ani de activitate.

Art. 6. Din comisia de analiza a dosarelor de candidatură va face parte şi câte un reprezentant al sponsorului, care va putea stabili în timpul evaluării şi criterii suplimentare.

Art.7. Candidaturile se vor depune la secretariatul ABR sau la o adresă stabilită de organizatorii conferinţei naţionale, cu respectarea termenului-limită – 20 august 2019.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top