Consiliul de conducere al ABR va acorda în cadrul Conferinţei Naţionale de la București, pe bază de concurs de dosare, următoarele premii:

  • Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Naţionale;
  • Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Publice;
  • Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate;
  • Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Școlare;
  • Premiul „Dan Simonescu” - unui student la specialitatea Ştiinţa Informării şi Documentării – Tema: Schimbarea bibliotecilor în era digitală

În funcție de disponibilitatea și opțiunea sponsorilor, se pot acorda și alte premii pe diverse categorii de biblioteci.

Detalii privind cerințele depunerii candidaturii găsiți în Regulamentul de acordare a premiilor ABR.

Dosarele pentru premiile ABR trebuie depuse/trimise prin poştă către Secretariatul ABR, Biblioteca Naţională a României – Cabinetul Bibliologic, București, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, Cod 030833, până cel târziu la data de 20 august 2019. În cazuri excepționale vor fi aduse personal ori printr-un reprezentant în data de 3 septembrie 2019 la secretarul executiv al ABR, doamna Emilia Vodea, sau la președintele Comisiei de analiză a dosarului pentru Diviziunea la care se optează depunerea dosarului, cu cel puțin 2 ore înaintea orei întrunirii Consiliului de conducere a ABR.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top