Regulament de acordare a premiului „Ioachim Crăciun” - unui membru din cadrul Diviziunii Biblioteci universitare a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

  CRITERII GENERALE PUNCTAJ MAXIM
a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) 20 puncte
b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) 30 puncte
c) Gradul de implicare în activitatea profesională 20 puncte
d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR 30 puncte
  TOTAL 100 puncte

 

CRITERII SPECIFICE (care decurg din criteriile generale):

a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) – 15 puncte

1. studii de specialitate sau umaniste 5 puncte
2. cursuri de perfecționare în țară sau în străinătate 5 puncte
3. alte forme de perfecționare ( cursuri de formare, seminarii/webinare, sesiuni de instruire) 5 puncte

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) - 30 de puncte

1. cărți de specialitate publicate 10 puncte
2. articole științifice publicate, lucrări susținute la întrunirile profesionale (conferințe, simpozioane etc.) 5 puncte
3. participare la proiecte în domeniu 10 puncte
4. alte activități științifice (realizarea de materiale informative/ ghiduri/ tutoriale , activitate de voluntariat etc.) 5 puncte
     

c) Gradul de implicare profesională - 20 puncte

1. recomandare din partea conducerii instituției 5 puncte
2. contribuții personale și inovatoare aduse bibliotecii 10 puncte
3. recomandarea președintelui Filialei ABR din care face parte 5 puncte

d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR – 35 puncte

1. vechimea în asociație 10 puncte
2. implicare în activitatăți ale asociației 25 puncte
     

 

Observație: Premiul „Constantin Hamangiu” s-a cumulat cu Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate prin sedința Consiliului Director din septembrie 2018.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top