Regulament de acordare a Premiul „Spiru Haret” – unui membru al Diviziunii Biblioteci Școlare a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

  CRITERII GENERALE PUNCTAJ MAXIM
 

a) Formare profesională

 • studii de specialitate - 5
 • cursuri de perfecţionare - 5
 • alte forme de perfecționare cf. legislației în vigoare - 5
15 puncte
 

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.)

 • volume - 5
 • articole de specialitate -  5
 • comunicări în cadrul conferințelor, etc - 5
 • proiecte de cercetare/campanii/chestionare în domeniu - 5
20 puncte
 

c) Gradul de implicare în activitatea profesională

 •  formator de specialitate - 5
 • cursuri de formare continuă în domeniu - 5
 • activităţi de consiliere, consultanţă, voluntariat - 5
15 puncte
 

Activitatea desfăşurată în cadrul ABR

 • organizarea de activități diverse cu scopul promovării imaginii ABR – câte un punct/activitate
50 puncte
  TOTAL 100 puncte

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top