Regulament de acordare a Premiului „V.A. Urechia” - unui membru din cadrul Diviziunii Biblioteci publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

  CRITERII GENERALE PUNCTAJ MAXIM
a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) 15 puncte
b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) 40 puncte
c) Gradul de implicare în activitatea profesională 15 puncte
d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR 30 puncte
  TOTAL 100 puncte

 

CRITERII SPECIFICE (care decurg din criteriile generale):

a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) – 15 puncte

1. studii de specialitate sau umaniste 5 puncte
2. cursuri de perfecționare în țară sau în străinătate 5 puncte
3. cursuri de formator în domeniu și formare profesională 5 puncte

b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) - 40 de puncte

1. articole publicate 5 puncte
2. lucrări susținute la întrunirile profesionale (conferințe, simpozioane etc.) 5 puncte
3. documente științifice, în domeniu, publicate, care conțin mai mult de 60 de pagini 10 puncte
4. participare la proiecte în domeniu 10 puncte
5. alte activități științifice 10 puncte

c) Gradul de implicare profesională - 15 puncte

1. rezultatul evaluării anuale, specificat în fișa de înscriere, semnată de șeful ierhic sau de directorul instituției 5 puncte
2. implicarea directă sau indirectă la întrunirile profesionale locale sau naţionale 5 puncte
3. recomandarea președintelui Filialei ABR din care face parte 5 puncte

d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR – 30 puncte

1. vechimea în profesie 10 puncte
2. vechimea în asociație 15 puncte
3. implicare în activitate 5 puncte

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top